Blauw Gele Vendel

Home · Rijvereniging · Manegepony's · Stalling · Extra's · Contact

Tarieven 2017:

Bij het Blauw Gele Vendel zijn vele vormen van lidmaatschap mogelijk. Hieronder een overzicht:

Volledig lid: € 488,75 per kalenderjaar, exclusief KNHS kosten

Gedeeltelijk lid: € 287,50 per kalenderjaar, exclusief KNHS kosten

Niet rijdend lid: € 69,00 per kalenderjaar, exclusief KNHS kosten

Kaartlid: € 50,00 per kalenderjaar, exclusief KNHS kosten

Gastlid: € 10,00 per keer, € 100,00 per maand of € 600,00 per kalenderjaar

Afkopen verenigingstaken: € 144,00 

Afkopen schepbeurten: € 40,00

Aanmelden bij Ineke van Schijndel, inekevs@caiway.nl, 06-50856733 of 015-3692352.

Voor uitleg van de lidmaatschapsvormen, klik hier.