Blauw Gele Vendel

Home · Rijvereniging · Manegepony's · Stalling · Extra's · Contact

Samen sterk

Rondom de stallen en het weiland is er genoeg te doen. Daarom zijn ook hier de taken opgesplitst.

Allereerst is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen acties. Heeft de hoefsmid je paard bekapt, dan dien je ervoor te zorgen dat de troep opgeruimd wordt. Dat spreekt voor zich.

Daarnaast zijn er de volgende taken: 
veegweek - het vegen van het terrein tussen en naast de privéstallen, tot aan de mestplaats
mestweek - het netjes houden van de mesthopen en het naastgelegen stuk
kuilweek - het netjes en droog houden van de balen kuil en het vegen van het naastgelegen stuk.

De indeling van de weken wordt bekend gemaakt via het publicatiebord bij het voerhok.