Manege Het Blauw Gele Vendel

Klaverjassen

De kantine van ’t Blauw Gele Vendel biedt onderdak aan een groep gezellige klaverjassers. Tijdens de winterperiode wordt er elke 4e vrijdag van de maand geklaverjast. De koffie staat klaar vanaf 19:45 uur; om ongeveer 20:00 uur start het kaarten.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:
Frank Zuidgeest op telefoonnummer (06) 12659716 of per e-mail: zuidgeest@hotmail.com
of bij geen gehoor met:
Aad Vollebregt op telefoonnummer (015) 3694598 of per e-mail: aadvollebregt@caiway.nl.

Bij bovenstaande heren kunnen de deelnemers zich ook aan/afmelden.

Schuiven naar boven